T: +48 500 030 202

Wentylacja

Odetchnij świeżym powietrzem w Krakowie.

Nasza oferta Urządzenia wentylacyjne

Wentylacja jest procesem nawiewu i wywiewu powietrza. Jej zadaniem jest zapewnienie takiej jakości powietrza, aby można było swobodnie oddychać, funkcjonować, pracować i uczyć się.

Możemy mieć do czynienia z wentylacją naturalną, która jest spowodowana nieszczelnością oraz otworami w budynku. Jeżeli jednak chcemy (a powinniśmy) wspomagać ją urządzeniami mechanicznymi wtedy jest konieczne zainstalowanie wentylacji mechanicznej, a więc wspomaganej przez zasilane elektrycznie urządzenia. Zadaniem takich urządzeń będzie wprowadzanie w ruch „zastanego” powietrza. Istnieje klasyfikacja systemów wentylacyjnych. Nasza firma oferuje usługi na terenie Krakowa montując systemy nawiewno-wywiewne, zarówno bez regulacji parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza dostarczanego, jak i z chłodzeniem lub ogrzewaniem. Należy również podkreślić, że można wymienić kilka podstawowych elementów odzysku energii i są to: wymiennik krzyżowy – gdzie odzysk energii odbywa się poprzez wymianę ciepła pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem wywiewanym. Sprawność odzysku w takim przypadku szacuje się na około 60%. Drugim elementem jest wymiennik obrotowy, kiedy odzysk energii odbywa się za pomocą ochładzania i ogrzewania rotora, który się obraca. Efektywność tego elementu jest dużo większa i oscyluje w granicach 85%. Można wyróżnić również układ glikolowy, który jest układem dwóch wymienników, które są połączone systemem rur. Tutaj jednak sprawność odzysku jest najniższa i wynosi tylko 50%.

Kontakt

Jeśli chcieli by Pańswo otrzymać ofertę lub dowiedzieć się większej liczby szczegółów:

Kontakt

Opinie Zobacz wybrane opinie na nasz temat naszych Klientów.

Kraków

Kraków będący w przeszłości stolicą Polski, dzisiaj jest drugim pod względem powierzchni i liczby mieszkańców miastem w kraju. Od 1998 roku jest siedzibą władz województwa małopolskiego. To miasto pełne historii i niezliczonych miejsc kulturalnych. Przez miasto lub w jego bezpośrednich okolicach przebiegają drogi krajowe i europejskie, w tym między innymi droga krajowa nr 7, 44 i 75, a przede wszystkim autostrada A4. Natomiast koleją można się szybko dostać do Warszawy i Gdańska, ale także do Wiednia. Swoją siedzibę w Krakowie mają największe firmy w Polsce, takie jak Tesco czy BP Polska. Na terenie miasta dobrze rozwinięta jest również sfera bankowości. Rocznie miasto odwiedza ponad 9 milionów turystów, co czyni go jednym z najbardziej popularnych miast w Europie. Nie sposób wymienić wszystkich zabytków Krakowa, jednak niewątpliwie do najbardziej istotnych należy zaliczyć Zamek Królewski na Wawelu zawierający komnaty oraz apartamenty królewskie oraz Stare Miasto z Sukiennicami i Kościołem Mariackim. Warto także wybrać się na krakowski Kazimierz, gdzie znajdziemy żydowskie zabytki. Obecnie właśnie ta dzielnica przeżywa renesans popularności.